Dydaktyka


Biofizyka

Wydział Lekarski

Wydział Nauk o Zdrowiu

kierunek lekarski


kierunek lekarsko-dentystyczny


 


Informacje :
Elektroradiologia: Fizjoterapia:
Pielęgniarstwo: Położnictwo:
Ratownictwo medyczne:

Podstawy obrazowania medycznego

Weterynaria UJ-UR

kierunek lekarski


kierunek lekarsko-dentystyczny


 


Informacje:
Zagadnienia na seminarium:

Zagadnienia do ćwiczeń: