Strona główna


 

Zakład Biofizyki jest samodzielną jednostką wchodzącą w skład Katedry Fizjologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2006 roku siedzibą Zakładu jest Centrum Dydaktyczno - Kongresowe przy ul. Św. Łazarza 16. Pracownicy zakładu prowadzą badania naukowe dotyczące m.in. procesu patologicznej i fizjologicznej mineralizacji, diagnostycznego i terapeutycznego wykorzystania promieniowania elektromagnetycznego niskich częstotliwości oraz optymalizacji metod diagnostyki obrazowej. Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje prowadzenie wykładów, seminariów oraz ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki.

cdk

 

Adres:

ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków


Telefon:

+48 12 619 96 81


Fax:

+48 12 619 96 85


E-mail:

biofizyka( at )cm-uj.krakow.pl